Chào mừng bạn đến với trang Blog của Nguyễn Thanh Nhàn!

Về nguồn Trung ương cục Miền Nam

5394083 Hình ảnh chuyến về nguồn Trung ương cục Miền Nam của lớp chủ nhiệm (11TN2, năm học 2010 - 2011) Xem clip: ...

Wedding Day - 21/11/2010

5025867 Những hình ảnh kỉ niệm ngày cưới: 21/11/2010 (nhằm ngày 16.10 Canh Dần) Xem clip: ...